Χύτευση ορείχαλκου

Ο ορείχαλκος είναι ένα κράμα ψευδαργύρου και χαλκού με χαμηλό σημείο τήξης. Η σκληρότητα του ορείχαλκου μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί με την προσθήκη ή την αφαίρεση κραμάτων για την κάλυψη διαφορετικών απαιτήσεων χύτευσης.

Η χύτευση ορείχαλκου με υψηλή πίεση παράγει επαναλαμβανόμενα και περίπλοκα σχήματα σε ανταγωνιστικό κόστος.