Κατασκευή εργαλείων - καλουπιών

Η κατασκευή καλουπιών χύτευσης προσφέρει

Καλή ακρίβεια διαστάσεων

Υψηλή παραγωγικότητα, εύκολη στην πραγματοποίηση αυτόματης λειτουργίας

Εξαιρετικό φινίρισμα επιφάνειας

Διαθέσιμη παραγωγή μεγάλου όγκου

Ελάχιστη ανάγκη φινιρίσματος εξαρτημάτων μετα τη χυτευση

Αυτοματοποίηση για εξοικονόμηση κόστους κατασκευής

Εξαιρετική επαναληψιμότητα και ευελιξία

Ελαχιστοποίηση απόβλητων υλικών